Jouröppet kvällar och helger. Journummer 0410-33 02 80

  • Vårdnadstvist Helsingborg

    Trygghet under vårdnadstvisten

    Vänd dig till Advokataktiebolaget Advokatrådet för ett lika kompetent som engagerat ombud vid din sida under vårdnadstvisten.

    Kontakta oss Besök vår hemsida

Vårdnadstvist Helsingborg

Behöver du juridisk hjälp med en vårdnadstvist i Helsingborg? På Advokataktiebolaget Advokatrådet besitter vi djupgående kompetens inom familjerätt och gör vårt yttersta för att hitta en optimal lösning för dig och dina barn. Självklart tar vi stor hänsyn till din situation och jobbar aktivt för att du ska känna dig trygg trots den, i många fall, påfrestande juridiska processen. Välkommen!

Varför vårdnadstvist

I regel uppstår det en tvist om vårdnaden av gemensamma barn i samband med uppbrott eller skilsmässa. Den ena parten anser inte den andra föräldern vara lämpad att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och stabil vardag. Detta kan bero på faktorer som till exempel:

  • Alkohol och droger
  • Hot om våld
  • Psykisk instabilitet

Exakt hur man önskar fördela vårdnaden kan skilja sig åt. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man helt vill förbjuda den andra vårdnadshavaren umgänge med sina barn. Vid vårdnadstvist i Helsingborg, kontakta oss för djupgående juridisk expertis inom fältet.

Så fungerar det

Ofta är ett första steg att, hos familjerätten, försöka reda ut de problem som uppstått. Målet där är att undvika att ärendet dras vidare till domstol. Om de meningsskiljaktigheter som föreligger kan lösas där är det förstås mycket bra. Dessvärre lyckas man inte alltid komma överens vilket innebär att beslut måste fattas av en domstol.

Om en vårdnadstvist till slut kommit att bli oundviklig så kommer ditt ärende att prövas av tingsrätten. I det läget bör du omedelbart anlita en advokat som juridiskt ombud. Självklart kan du även göra det redan tidigare i processen för effektiv rådgivning.

Vid vårdnadstvist i Helsingborg, hör av dig till Advokataktiebolaget Advokatrådet.

Att tänka på

Vad man främst bör förbereda sig på är att vårdnadstvister, rent emotionellt, generellt är av ett mycket påfrestande slag. Dessutom har de en tendens att bli förhållandevis utdragna och kan i värsta fall, om överklagan sker, pågå under flera år.

Vi är förstås medvetna om hur jobbigt det kan vara för individen att hantera en sådan situation och strävar alltid efter att våra klienter ska känna sig trygga med oss vid sin sida. Genom att kombinera den juridiska kompetens vi besitter med uppriktigt engagemang bygger vi ett starkt fundament att stå stabilt på under processens gång. Vänd dig till oss vid en förestående vårdnadstvist i Helsingborg.

Välkommen till Advokataktiebolaget Aktierådet

Funderar du över huruvida du har möjlighet att dra nytta av våra tjänster? Ta kontakt med oss så diskuterar vi din specifika situation. Vi kan med all säkerhet hitta en utmärkt lösning. Varmt välkommen till Advokataktiebolaget Advokatrådet!

Advokatrådet

Advokatrådet hjälper dig när du är i behov av en advokat i Helsingborg. Varmt välkommen att boka tid för en rådgivning.

Kontaktinformation

Advokatrådet
Johan Kocksgatan 42
231 53 TRELLEBORG
0410-138 00

Kontakt

Har du några frågor gällande vår verksamhet? Hör av dig via mail eller telefon så lovar vi att göra vårt bästa för att möta dina behov. Välkommen!